Nieuws

 
 Update 15 Februari 2024  van de ledenvergadering 5 oktober 2023
 
Verslag ledenvergadering Plaatselijk Belang Zwinderen, 5 oktober 2023 Dorpshuis Zwinderen.
Aanwezig: Voltallig bestuur en ongeveer 75 leden.
Opening Wim, huishoudelijke mededelingen.
Edward: verslag vorige vergadering. Deze, en alle toekomstige worden gepubliceerd op de website.

Edward: Statuten (2004) moeten wettelijke aanpassingen krijgen bij Notaris. Wijzigingen besproken en door alle aanwezigen goedgekeurd om deze door de notaris te laten aanpassen. Vastgesteld is dat aan de formaliteiten is voldaan; de oproep voor vergadering, inclusief agendapunt statutenwijziging,  is gepubliceerd in dorpskrant Eem Naopraten 15 september 2023 en meer dan 2/3 van ledenaantal aanwezig of vertegenwoordigd. De statuten wijzigingen zijn ook op de website gepubliceerd.
 
Andre: Er komen nieuwe bankjes in het dorp en buitengebied. Ook een bosmaaier voor onderhoud. Vrijwilligers voor onderhoud: Jan Karel, Jan Jacob, Hennie.
Wim: Raad van State. PB stopt procedure als wij de kosten (6000) terug krijgen. Robert gaat door. Karin Zwaan: Er is nog veel onduidelijk, provincie gaat onverminderd verder ook als RVS nog geen uitspraak heeft gedaan. Wim beaamt dit. Verslagen van gesprekken zijn ter inzage beschikbaar.Jan Karel: zet (alle) verslagen op de website.
 
Wim: toelichting Repair cafe. Is nu officieel van start. Aanmelden kan.Wim: toelichting op de nieuw aan te leggen wandel vlonder. Ongeveer 300 meter.
 
Coby: toelichting op campagne Nei Naoborschap. Ook hiervoor oproep voor vraag en aanbod.
 
Edward: toelichting redactie Eem Naopraoten. Het is veel werk, versterking redactie nodig. Sjoerd Jellema meld zich aan voor redactie. Zal eerstvolgende meedraaien.Edward: Wat is huidig draagvlak voor Eem Naopraoten? Print of digitaal? Veel copy buiten Zwinderen. Karin Zwaan: samenwerking met Gees en Oosterhesselen (OGZ verband) is geen slecht idee.Edward: Gees wil in beginsel alleen verder gaan. Oosterhesselen denkt nog na. Wordt vervolgd.
 
Henk: Oproep voor stukjes en artikelen. Mag van alles zijn. 
Jan Jacob: Gaat een column schrijven in Eem Noaproaten
 
Rondvraag:
Sjoerd verteld over het bewoners initiatief Markeweg voor een mini kerstmarkt. Kleinschalig.
Andre: PB ondersteund dit. 1x lid activiteitencommissie + dorpshuis bij organisatie.
 
Jan Karel: bewoners uit Oekraine. Natalja zoekt woonruimte. Per 1 nov komt echtpaar uit Turkije.
 
Pauze
Jan Deuten geeft toelichting over energie coöperatie. (Klavertje 4)
Eis van Overheid dat als bewoners Zwinderen mee willen profiteren van opbrengst en daardoelstelling (duurzaamheid, sociaal, energie armoede) voor willen, dan moet er coöperatie opgericht. Uitbetaling per lid. Lid worden kost niets. Leden beslissen over doelstelling opbrengst.
 
Vraagstelling:
Gaat Zwinderen alleen coöperatie oprichten of meedoen met Gees en Oosterhesselen?
Coöperatie loopt géén financieel risico en geen aansprakelijkheid voor A37 zonneroute. Alleen beleggers en investeerders lopen risico, maar krijgen ook meer winstuitkering.Sjoerd: er zijn dus twee soorten aandeelhouders met verschillend belang. Goede statuten nodig! 

Karin: Wat als er geen coöperatie is?
Jan: Dan ontwikkelaar 100% opbrengst maar wel met wettelijke plicht 50% winst te besteden in gebiedsfonds.
 
Karin Zwaan/Sjoerd: Waarom deze ingewikkelde structuur met allerlei lagen? Jan: Op deze manier democratisch (voor alle dorpen in postcode roos).
Jan Zwaan: project A37 zonneroute lijkt onrendabel. Kleine kans op winst. Jan: dat zal blijken in de toekomst.
 
Hans Hornstra geeft toelichting coöperatie Gees Oosterhesselen:
Als Zwinderen mee wil doen, dan enkele (2) bewoners in het bestuur van de coöperatie.Gezamenlijkheid biedt nog meer voordelen: collectief inkopen van laadpalen, zonnepanelen,windmolens. Gezamenlijk bepalen waar de winst aan besteed wordt. Gezamenlijke voorlichting en energiecoach. Democratische structuur waarborgen.
Sjoerd: Dus ook gesprekspartner in de Koepel.
Hans: Maandag 9 oktober gaat overleg voortgang coöperatie verder, met of zonder Zwinderen. Aansluiten kan dus nu nog. Later wordt lastig.

Wim: Sluiting van de vergadering.

 
 
 
 Update 28 Januari 2024
 
De gemeente Coevorden heeft aangegeven dat het Wijk- en Dorpsbudget voor 2024 aangevraagd kan worden.

Als er ideeën zijn moet dat voor 1 maart ingediend worden.
Er dient een volledig plan ingediend te worden, waarbij bijlagen meegezonden moeten worden naar de gemeente.
Dit moet verlopen via bestuur Plaatselijk Belang.
Iedereen die ideeën heeft om aan te vragen voor het Wijk- en Dorpsbudget dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan een van de bestuursleden.


 Update 18-10-2023
1.   verslag van de ledenvergadering Plaatselijk Belang Zwinderen van 5 Oktober 2023 
Voor lezen verslag klik onderstaande link aan:
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=530cce7d1d&attid=0.4&permmsgid=msg-f:1779197574107527902&th=18b0fac45dea7ade&view=att&disp=inline

 2.  verslag leden jaarvergadering 15 maart 2023
 Voor lezen verslag klik onderstaande link aan:
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=530cce7d1d&attid=0.5&permmsgid=msg-f:1779197574107527902&th=18b0fac45dea7ade&view=att&disp=safe
 
3. Statuten wijziging 2 Oktober 2023
Voor lezen verslag klik onderstaande link aan:
 https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=530cce7d1d&attid=0.3&permmsgid=msg-f:1779197574107527902&th=18b0fac45dea7ade&view=att&disp=inline
 
 
 

Update Maandag 03 Juli 2023
Voor alle  leden wegens ijs te kort afgelopen winter. En ben je geen lid , kom lekker langs voor de gezelligheid
 
 

 
Update Vrijdag 19 mei 2023

Op Zaterdag 17 Juni houdt de Brandweer van Zwinderen een OPEN DAG
Waar: bij de brandweerkazerne in Zwinderen
Tijd: van 10.00 - 16.00 uur
Toegang: voor iedereen en gratis.
 
Voor het programma klik op onderstaande link die verwijst naar de opendag.
Er zijn diverse aktiviteiten en demonstraties.
 
https://www.brandweer.nl/open-dagen-en-evenementen/open-dag-brandweer-zwinderen/
 
Update zondag 07 mei 2023
 
1. Avondvierdaagse Oosterhesselen op    6, 7, 8 en 9 juni 2023
Aanklikken van beide onderstaande links brengt u naar de flyer van de Avondwandelvierdaagse en naar het inschrijfformulier dat u digitaal op kunt sturen om u op te geven.
Alle benodigde gegevens vind u op de beide links om mee te kunnen doen met de Avondvierdaagse
We wensen u veel wandelplezier.
 link naar de flyer 
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=530cce7d1d&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1764779494637134495&th=187dc199a4bd629f&view=att&disp=inline
 
 link naar inschrijfformulier
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=530cce7d1d&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1764779494637134495&th=187dc199a4bd629f&view=att&disp=inline
 
2. Opstart REPAIR CAFE.

Samen met Plaatselijk Belang  Oosterhesselen, Plaatselijk Belang Gees en Plaatselijk Belang Zwinderen is het plan ontstaan om een Repair Café te starten.
Een Repair Café is een locatie waar het mogelijk is kleine kapotte apparaten, als bijvoorbeeld, een koffiezetapparaat, te laten repareren.
Ook zullen er kleine verstel werkzaamheden met de naaimachine kunnen worden uitgevoerd.
Weggooien is jammer en niet altijd nodig dus geef je product een tweede leven!! 
Dit is duurzaam en beter voor het milieu. 
Bij aanklikken van onderstaande link komt u op de site van het Repair Cafe en vind u verdere informatie over de opstart van het Repair Cafe.

We hopen dat dit een leuke manier is om met elkaar je eigen spullen te kunnen repareren die nog niet weggegooid hoeven te worden.

Hieronder de link Start Repair Café
http://www.geesweb.nl/dorp/start-repair-cafe/
 
 
Update maandag 02 Januari 2023 
 
1. Namens het hele bestuur van Plaatselijke Belang wensen wij alle inwoners van Zwinderen en omgeving
    een gezond nieuwjaar en de allerbeste wensen voor 2023.
    We hopen samen met elkaar op een mooi jaar met weer diverse aktiviteiten. 

2. Voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang: gepland op 14 maart 2023 om 20:00 Dorpshuis.
    Houdt deze datum alvast vrij. De agenda wordt in Februari geplaatst.
         
 
3. Uitnodiging voor nieuwjaarsbijeenkomst Gemeente Coevorden op maandagavond 9 Januari 2023
    Zie tabblad "Informatie Gemeente"
 

 
 Update zondag 18 December 2022
Oproep aan inwoners van Zwinderen en omstreken om mee te doen aan een onderzoek over streektalen 
De doelgroep waarin gezocht wordt is:
Vrouwen van  40-46 jaar
Mannen  van  66-72 jaar.
 
Onderstaande vraag kreeg onze secretaris Edward Petrovic binnen, en we zetten de vraag daarom uit op onze website.

Beste dhr. Edward Petrovic,
Mijn naam is Siemone Zuidema en ik ben student-assistent bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Momenteel werken wij aan een onderzoek naar taalverandering in streektalen in Noord Nederland. Hiervoor zijn wij op zoek naar sprekers van het Fries en Nedersaksisch die het leuk zouden vinden om hieraan mee te werken. Dit doen we om o.a. een beter beeld te krijgen van de ontwikkeling van deze dialecten die als cultureel erfgoed erkend zijn.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar sprekers van het Nedersaksisch zoals dat in Zwinderen gesproken wordt.
Specifiek zoeken we een vrouw van 40-46 jaar afkomstig uit de omgeving die het plaatselijke dialect spreekt. Daarnaast zoeken we ook twee mannen van 66-72 jaar.
De taken in dit onderzoek zijn erg simpel.
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het vertalen van een lijst woorden en een gesprekje voeren met een andere spreker.
Dit experiment vindt plaats in Groningen, uiteraard tegenover reiskostenvergoeding.
Mocht het niet anders kunnen, is het ook nog mogelijk dat wij naar u toe komen.
Lijkt het u leuk om hieraan mee te doen? Of kent u mensen die mee zouden willen doen?
Laat het gerust weten via s.t.zuidema@rug.nl.
Mocht u verder nog vragen hebben, laat dat dan gerust weten. In ieder geval alvast bedankt!
 
Met vriendelijke groeten, Siemone Zuidema Student assistent RUG 
 
Als u mee wilt doen, geef u dan op of neem contact op met onze secretaris. Hij kan eventueel ook contact opnemen met  Siemone Zuidema om een en ander te bespreken.

 
 Update donderdag 24-11-2022
 
Vandaag publiceerden de Nei Naoberschap dorpscoöperaties in Gees-Zwinderen en Dalen de film Zo kuj ’t ok doen.
Ik plaatste deze film op Geesweb, samen met een nieuwsbericht om de film extra onder de aandacht te brengen.
Check: Film Nei Naoberschap Gees-Zwinderen en Dalen | Geesweb 

De film is bedoeld om te inspireren. Het is een ‘slow-film’ waar je even voor gaat zitten om hem rustig te bekijken.
Hieronder vind je de link naar de film op het Youtube-account van Geesweb.
https://youtu.be/tzOXt6gACWA
 
Om het bereik van de film zo groot mogelijk te maken, vraag ik om de film de komende week een mooie, permanente plek op de website Samen Dalen en op de website van PB Zwinderen te geven.
Ik heb dat op Geesweb inmiddels gedaan. 
Eind volgende week attendeer ik de media (RTV Drenthe, Coevorder Courant, Coevorder Nieuws en ZO!34) op de publicatie van deze film. Ik schat in dat zij hier aandacht aan besteden.   
Ik hoop dat dit ertoe leidt dat veel mensen deze film gaan bekijken en geïnspireerd raken.
Dat nog meer inwoners gebruik gaan maken van de inzet van al die vrijwilligers. En dat ook betrokken inwoners van andere dorpen en wijken gaan nadenken over het opstarten van hun eigen coöperatie zodat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen.   
 
Met vriendelijke groet, 
Gert de GrootBeheerder Geesweb  
 
Update zaterdag 23 juli 2022
 
                        Melding van Nei Noaberschap.
Rookmelders
Afgelopen voorjaar heeft Nei Naoberschap een rookmeldersactie georganiseerd. Immers, per 1 juli
2022 moesten in iedere woning, op elke verdieping, één of meer rookmelders opgehangen zijn.
In Gees en Zwinderen zijn er op 78 adressen rookmelders geleverd, waarvan 51 bij 75-plussers. Op 32
adressen zijn de rookmelders geïnstalleerd door één van onze vrijwilligers. Zij hadden een
uitgebreide instructie gekregen van de brandweer/veiligheidsregio.
In totaal zijn er 153 rookmelders opgehangen in beide dorpen. 75 + ers kregen er één cadeau, de
andere rookmelders kostten €20,00
In plaats van de meegeleverde gewone batterijen zijn de rookmelders voorzien van batterijen met
een "levensduur” van 10 jaar. Dat wil niet zeggen dat ze ook precies 10 jaar meegaan, maar in ieder
geval wel veel langer dan gewone batterijen.,
Dankzij een bijdrage uit het dorpsbudget van Gees en een subsidie van de gemeente voor Zwinderen
kostte de actie Nei Naoberschap geen geld. Er blijft zelfs een aardig bedrag over van de toegekende
bijdrage uit het dorpsbudget.
Al met al een actie waar we trots op zijn. Niet alleen omdat het een stukje veiliger is, maar vooral ook
omdat er weer onderlinge contacten zijn gelegd en we op een Neie manier invulling geven aan het
oude Naoberschap.
We zijn er zelfs mee op TV gekomen, niet alleen bij RTV Drenthe, maar zelfs het landelijke Regio
Nieuws besteedde er aandacht aan.


Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, heel erg bedankt.
Namens het bestuur van Nei Naoberschap
Jan-Arie van Berkum.
 

Update  29 april 2022
Informatiebijeenkomst Geeserstroom op maandag 9 mei 2022 in de Hesselerhof te Oosterhesselen.

Zoals u wellicht hebt gehoord is men bezig met een nieuw Inrichtingsplan van de Geeserstroom.
Het plan is nu klaar, evenals een Streefbeeldenkaart en een Beheers- en Onderhoudsplan.
De plannen zijn opgesteld door de werkgroep Geeserstroom, een samenwerking tussen Provincie, Staatsbosbeheer, het Waterschap Vechtstromen, de Gemeente Coevorden en de plaatselijke organisaties van Gees.
De eerste werkzaamheden zijn ondertussen al uitgevoerd, zoals het nieuwe fietspad, de verhoging van de Goringdijk en de vergroting van het gemaal Muzel.  
Op maandag 9 mei vindt er een informatiebijeenkomst plaats over het inrichtingsplan en de andere documenten.
We willen u graag bijpraten over de inrichting en dit inrichtingplan aan u laten zien en met u bespreken.
Iedereen is uitgenodigd.
De bijeenkomst is in De Hesselerhof, Beatrixlaan 23 A in Oosterhesselen; Inloop vanaf 19.30 uur en start om 20.00 uur.
Tijdens de bijeenkomst krijgt je meer informatie over het inrichtingsplan.
Meer informatie vind je ook op http://www.provincie.drenthe.nl/diversen/geeserstroom/


Update  12 maart 2022
Op verzoek van bestuur Nei Noaberschap hierbij het Jaarverslag  van 2021
 
Jaarverslag Nei Naoberschap Gees-Zwinderen 2021(
goedgekeurd door het bestuur, moet nog vastgesteld worden door de ledenvergadering van Nei Naoberschap Gees -Zwinderen). 

Corona 
Ook in 2021 heeft corona weer zijn stempel gedrukt op Gees en op het sociale leven in het dorp. Contacten moesten beperkt blijven en werden, zeker onder ouderen, vermeden. Dat heeft ook weer zijn weerslag op de ondersteuning en activiteiten van Nei Naoberschap gehad.
 
Hulpvragen
In totaal hebben 7 verschillende dorpsgenoten uit Gees gebruik gemaakt van de ondersteuning van Nei Naoberschap: 2 personen incidenteel en 4 personen regelmatig of wekelijks. Vanuit Zwinderen zijn dit jaar geen hulpvragen binnengekomen.
De aard van de hulpvragen: -         
 • Wandelen met hulpvrager, die dat niet alleen kan ondernemen (1 x per week)-         
 • Wandelen met huisdieren, omdat hulpvrager dat niet alleen kan (1 x per week)-         
 • Boodschappen doen i.v.m. met coronapandemie (1 x per week)-         
 • Vervoer naar het ziekenhuis (incidenteel)-         
 • Bezoek van een vrijwilliger (regelmatig)-         
 • Hulp bij onderhoud tuin i.v.m. gezondheidsproblemen (1 x per week)
In totaal is 125 keer een vrijwilliger op pad geweest om een dorpsgenoot te ondersteunen. Daarnaast wordt in enkele gevallen regelmatig digitaal of telefonisch contact onderhouden met de hulpvrager. Als de ondersteuning is afgesloten wil dat niet altijd zeggen dat het contact verbroken is, maar dat wordt dan niet meer door Nei Naoberschap geregistreerd. Daarnaast is in Gees en Zwinderen ook het spontane ‘naoberschap’ nog altijd actief, wat door Nei Naoberschap van harte wordt toegejuicht.  
 
Samenwerking/netwerken-         
 • Nei Naoberschap maakt deel uit van de werkgroep ‘Herbestemming scholen’. Inmiddels is het plan om op het terrein van de voormalige basisschool ‘De Klimop’ levensloopbestendige woningen te bouwen goedgekeurd. Er is gekozen voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, een model dat potentiële kopers veel zeggenschap geeft. -         
 • Vanuit het BOKD (Breed Overleg Kleine Dorpen) is gewerkt aan een ‘Dorpszorgvisie’, ter ondersteuning van dorpen die een ‘dorpszorgproject’ willen opzetten. Ook Nei Naoberschap heeft hiervoor materiaal over onze werkwijze aangeleverd. -         
 • In het najaar is er overleg geweest tussen Nei Naoberschap en de opbouwwerker voor ons gebied van de Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Het opbouwwerk van het MWC is in Gees momenteel niet actief in projecten. In de toekomst zullen mogelijkheden voor samenwerking vanuit beide partijen positief worden benaderd. -         
 • Op verzoek van ARCADIS (voorheen Nederlandse Heide Maatschappij), actief op het gebied van infrastructuur, gebouwde omgeving, water en milieu, heeft Nei Naoberschap daar voorlichting gegeven over doelstelling, werkwijze en ervaringen van ons project.   
Voorlichting Nei Naoberschap aan andere dorpen in de gemeente-         
 • In 2020 heeft Dalen informatie ingewonnen bij Nei Naoberschap over onze werkwijze en ervaringen, met het doel daar een soortgelijk project op te zetten. In 2021 heeft dit geleid tot het opzetten van Nei Naoberschap Dalen: Met elkaar, voor elkaar!
In het voorjaar van 2021 is Nei Naberschap benaderd door een bestuurslid van Plaatselijk Belang Oosterhesselen met de vraag om informatie over Nei Naoberschap, met het doel ook daar de mogelijkheden van een soortgelijk project te onderzoeken. We hebben onze ervaringen gedeeld en ook is voor de diverse bestuursleden het boekje "Zo kuj ’t ok doen! Nei Naoberschap: een voorbeeld uit Gees” meegegeven. Een hulpvraag uit Oosterhesselen is doorverwezen. Welke acties het bestuur van PB vervolgens heeft ondernomen is niet duidelijk. 
 
Statutenwijziging
Per 1 juli 2021 is de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden, wat tot een wijziging in de statuten van Nei Naoberschap heeft geleid.  Deze wijziging is, tegelijkertijd met het wijzigen van onze naam in Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees-Zwinderen, door de notaris in de statuten verwerkt. 
 
Belronde naar alle vrijwilligers
Nei Naoberschap Gees bestond in juli 2021 vijf jaar. Omdat er in vijf jaar veel kan veranderen, heeft het bestuur besloten alle vrijwilligers die zich bij de start van het project in Gees hebben aangemeld te bellen met de vraag of hun ondersteuningsaanbod nog steeds actueel en mogelijk is. Omdat Zwinderen zich nog maar kort geleden bij het project heeft aangesloten zijn de vrijwilligers daar niet met deze vraag benaderd. Het overgrote deel van de Geeser vrijwilligers blijkt nog steeds bereid zich in te zetten voor een dorpsgenoot. Een enkeling heeft, vanwege toenemende eigen beperkingen of vanwege gezondheidsproblemen, aangegeven dat dit voor hen niet meer mogelijk is.   Niet iedereen die zich destijds heeft aangemeld is al ingezet als vrijwilliger. De reden daarvoor is dat Nei Naoberschap Gees beschikt over een groot aantal vrijwilligers en dat op enkele terreinen waarvoor vrijwilligers zich hebben aangeboden in de afgelopen vijf jaar geen hulpvragen  zijn binnengekomen, zoals: -         
 • Maaltijden bezorgen van de Herbergier-         
 • Hulp bij administratie-         
 • Hulp bij gebruik mobiele telefoon
Aan het einde van 2021 beschikt Nei Naoberschap Gees-Zwinderen over ruim 100 vrijwilligers in Gees en 50 in Zwinderen. 
 
Dorpsbudget – Rookmelders – KoffieLokaal
Voor het aanvragen van een bijdrage uit het Dorpsbudget van Plaatselijk Belang Gees was in 2021 een van de thema’s ‘Zorg voor elkaar’.  Nei Naoberschap heeft hiervoor een plan ingediend om rookmelders, die in 2022 verplicht worden, aan te bieden en te plaatsen bij de ouderen in het dorp, dit in samenwerking met Plaatselijk Belang en de (vrijwillige) brandweer. Deze aanvraag is goedgekeurd en het plan zal in 2022 ter hand worden genomen.  
 
In het dorp bleek na de zomer bij een aantal bewoners behoefte aan een ontmoetingsplek, vergelijkbaar met het koffieterras dat in de zomermaanden door enkele vrijwilligers wekelijks gerealiseerd wordt tijdens de activiteit Koop Lokaal op dinsdagmorgen. Het Pluspunt heeft aangeboden deze activiteit te willen faciliteren, zonder huur, maar met als tegenprestatie de opbrengst van de activiteit (koffie en zelfgebakken koek/gebak, minus de kosten van de ingrediënten). Bij mooi weer zal de activiteit buiten plaatsvinden (behalve tijdens de maanden juli en augustus, als het koffie terras buiten elders in Gees wordt gerealiseerd). Het is de bedoeling dat iedereen gemakkelijk aanschuift op het moment dat het hem/haar uitkomt; voor een praatje, om iets te bespreken of te regelen met een dorpsgenoot, of gewoon voor de gezelligheid. Doel is de onderlinge verbondenheid tussen de bewoners te versterken. Ook toeristen zijn van harte welkom. De activiteit vindt maandelijks plaats, onder de paraplu van Nei Naoberschap, zodat de vrijwilligers zijn verzekerd via de collectieve verzekering van de gemeente.  Bij het Dorpsbudget is een bedrag aangevraagd voor buitentafels en parasols voor het Pluspunt. Deze aanvraag is gehonoreerd en inmiddels is in het najaar 2021 de activiteit al van start gegaan, onder de naam Koffie-Lokaal.  De activiteit blijkt in een behoefte te voorzien: op de 1e bijeenkomst waren 15 bezoekers, op de tweede 23. Daarna moest de activiteit vanwege de corona-beperkingen (voorlopig) weer worden gestopt.    
 
Ledenvergadering en viering 1e lustrum
Vanwege corona kon de ledenvergadering van Nei Naoberschap, die gebruikelijk in het voorjaar plaatsvindt, pas gehouden worden in oktober 2021. Behalve het inhoudelijk en financieel jaarverslag, de wisseling van bestuursleden en de noodzakelijke statutenwijziging heeft Nei Naoberschap op die bijeenkomst ook op bescheiden wijze het eerste lustrum gevierd. Daarbij is rekening gehouden met de beperkende corona-maatregelen.
 
Gees Verbindt
De gebruikelijke activiteiten van Gees Verbindt konden ook dit jaar vanwege corona geen doorgang vinden. Toch heeft het samenwerkingsproject van Nei Naoberschap en de kerken mogelijkheden gevonden iets te doen in het dorp:     
 • Eind november is aandacht geschonken aan dorpsgenoten die in 2020 en 2021 zijn overleden. Door het ontsteken van een kaarsje in de (recent verbouwde) Gereformeerde kerk en een ogenblik van de mooie kerk en muziek te genieten konden familieleden, vrienden en bekenden de overledenen herdenken. Zo’n 40 personen hebben gebruik gemaakt van deze gelegenheid. -         
 • Gees Verbindt heeft zich dit jaar aangesloten bij het initiatief van de kerken om met het Engelenproject tijdens de Kerstperiode dorpsgenoten die een moeilijke tijd doormaken te verrassen met een kleine attentie. Afzender: De Kerstengel.-         
 • Samen met de Werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte heeft Gees Verbindt in het najaar twee fotoscan-middagen georganiseerd. De dorpsgenoten was gevraagd hun schoenendoos met oude foto’s van zolder te halen en mooie oude foto’s  te laten scannen door de werkgroep. De foto’s en de bijbehorende verhalen zullen, indien relevant, ook gebruikt worden voor het boek over de geschiedenis van Gees, waar de werkgroep van de HVK aan werkt. Een zestal dorpelingen kwam met foto’s, het dubbele aantal vooral de gezelligheid.  
Financiering
Ook in het jaar 2021 heeft Nei Naoberschap van de gemeente Coevorden een subsidie van € 1500,-- ontvangen. In het Financieel Jaarverslag 2021 zal hierover verantwoording worden afgelegd.  
 
Bestuurssamenstelling
De penningmeester van Nei Naoberschap, Aad van der Vaart, is verhuisd. Jan-Arie van Berkum is bereid gevonden deze taak op zich te nemen en is per 1juni lid van het bestuur geworden. Per 1 november heeft hij het penningmeesterschap op zich genomen. Het bestuur bestaat eind 2021 uit de volgende personen:-         
Hans Hornstra            (voorzitter)                       -     
Hilda Karst - Anneke Meppelink- 
Henny Kuipers            (secretaris)                       -     
Johanna Kelder - Coby Bonhof-          J
an-Arie van Berkum    (penningmeester)          
 
Contactgegevens:         
Telefoon             : 06 – 48 41 62 79-         
Email                 : contact@neinaoberschap.nl-         
Website              : www.neinaoberschap.nl   

17-11-2021
 In verband met Corona gaat info avond over de Zonnepanelen route langs de A37 niet door. 
Ieder die nog vragen heeft over de Zonneroute deze zo spoedig mogelijk inleveren bij iemand van het bestuur van Plaatselijk Belang.
Dan kunnen de vragen nog doorgegeven worden.
Onze voorzitter Wim Koops wordt binnenkort gebeld of er nog vragen vanuit het dorp zijn.

Update 09-11-2021 

ZWINDEREN 805 
Na het succes van het Dorpsfeest Zwinderen 800 is besloten om dit om de 5 jaar te gaan organiseren. 
Het is een beetje minder groots opgezet als in 2017 maar er zal nog van alles georganiseerd worden.
De commissie is al volop met de voorbereiding bezig.
De aktiviteiten zullen nog nader uitgewerkt en t.z.t. wel door de commissie bekend worden.
Geplande datums zijn 1,2,3 Juli 2022 Houdt u dat alvast vrij voor het dorpsfeest ZWINDEREN 805
 
CONCERT BIJ DE BRUG
Er zijn ook plannen om een "Concert bij de Brug" te organiseren.
Dit zal  bijzonder zijn .  
Ook hiervoor geldt dat t.z.t. daar meer over bekend gemaakt zal worden.
Houdt u ook voor  "Concert bij de Brug" alvast onderstaande 2 datums vrij, zodat gekozen kan worden voor de dag met het mooiste weer.
Geplande datums zijn:
Zaterdag 10 September of  Zondag 11 September
 
Update
08-11-2021 

Op 24 November zal iemand van de gemeente Coevorden in het "Dorpshuis komen om informatie te geven over de plannen voor de zonnepanelen route langs de A37. Aanvang om 19.30 uur. 
 
Update 22-10-2021 
Bouwen in Gees voor belangstellenden

Levensloopbestendig bouwen in Gees 5 oktober 2021
In de maand mei hebben we in beperkte mate bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om op de locatie De Klimop in Gees zelf uw levensloopbestendige woning te bouwen. Dat heeft geleid tot een aantal inschrijvingen. Met deze tweede bekendmaking willen we het aantal inschrijvingen ophogen tot minimaal zes. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst genummerd. Zo is het project ontstaan In Gees werken gemeente en Plaatselijk Belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool ‘De Klimop’ aan de Wethouder Euvingstraat een nieuwe bestemming te geven. Tijdens informatiebijeenkomsten werd door inwoners van Gees gepleit voor woningbouw op deze prachtige plek in ons dorp. Levensloopbestendige woningen voor de wat oudere doelgroep maar ook woningen voor starters, zijn vaak genoemd. Met deze informatie hebben wij namens Plaatselijk Belang Gees diverse gesprekken gevoerd met de gemeente om de mogelijkheden te verkennen. De gemeente heeft groen licht gegeven op de tot nu gevormde ideeën, dit betekent dat we verder kunnen gaan met plannen maken. Voor dat er echt gebouwd kan worden moet er nog heel veel gebeuren en moeten nog vele vragen worden beantwoord. De belangrijkste vraag is natuurlijk: ‘Wie zou er op deze prachtige plek graag willen wonen?’ Verder ontwikkelen binnen kaders Samen met de gemeente is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is leidend voor verdere planvorming. Dit betekent o.a. dat de gedachten uit gaan naar de bouw van ongeveer zes schuurwoningen. Bijvoorbeeld 4 vrijstaande en 1 twee-onder-een-kap woning. Er is 3600 m2 bruto bouwgrond beschikbaar en ongeveer 1000 m2 krijgt een gebruikersrecht voor de inwoners van Gees, bijvoorbeeld voor duurzame energie-opslag en/of een gemeenschappelijke moestuin. Bij de vrijstaande woningen wordt gedacht aan +/- 600 m2 per kavel en de twee-onder-eenkap woning +/-300 m2.
Richtprijzen voor de prijs per m2 bouwrijpe grond verwachten we tussen € 150 - € 200 incl. btw en excl. aansluitkosten voor nutsvoorzieningen. Deze kavelprijs is onder voorwaarde dat de huidige locatie verkocht kan worden aan een kopersvereniging. Kopersvereniging Het inbrengen van eigen – creatieve – wensen en de uiteindelijke kosten voor een kavel, hangen samen met keuzes van de toekomstige eigenaren over het verdere verloop van het bouwproces. Ons idee is om potentiële bewoners zelf te laten bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de totstandkoming van hun toekomstige woonplek. Daarvoor zijn we nu op zoek naar belangstellenden die door deelname in een kopersvereniging, het bouwproces zelf ter hand nemen. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van een deskundige begeleider. Deze vorm van bouwen wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Op deze pagina leest u meer over deze vorm die ook door onze gemeente en de provincie Drenthe wordt ondersteund. Deze aanpak maakt veel creatieve inbreng mogelijk, versterkt de sociale binding tussen de nieuwe bewoners en is vaak goedkoper maar er wordt ook meer risico gelopen.
 
Procedure
Mocht u serieuze belangstelling hebben voor wonen op een prachtige plek in Gees en zelf willen deelnemen aan de realisatie van uw levensfasebestendige woning, dan kunt u via mail een brochure over het project aanvragen bij onze initiatiefgroep, mailadres is klimopschoolgees@gmail.com.
In de brochure treft u uitgebreide informatie aan over de wijze waarop de kopersvereniging zal gaan functioneren. Met de brochure ontvangt u ook een inschrijfformulier. De volgorde van volledige inschrijvingen is bepalend voor de plaats die u inneemt binnen de kopersvereniging. Vanaf plaats zeven komt u op de wachtlijst. We hopen op veel enthousiasme om het wonen in Gees nog mooier te maken.
 
De werkgroep herbestemming scholen (Siny Vink, Mieke Lansu, Hans Hornstra en Roel Fleurke) 
 
 
Update 30-9-2021

In opdracht van de Rekenkamercommissie van Coevorden wordt een onderzoek gedaan naar het afvalbeleid van de gemeente Coevorden.  De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden vindt het belangrijk dat de mening van inwoners over het afvalbeleid wordt gehoord en wat er beter kan.      Alle Inwoners kunnen daarom een korte online enquête invullen. Met de enquête willen wij zoveel mogelijk inwoners van de gemeente bereiken.

 

Wij als Plaatselijk Belang Zwinderen vragen u dan ook of u hierbij wilt helpen door een korte enquête in te vullen.  

De enquête is in te vullen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/ enquete_afvalbeleid_Coevorden.

Het invullen van de enquête kost ongeveer vijf minuten, en deelname is volledig anoniem.

 Bij voorbaat dank.

 Update 26-9-2021


1.Burendag
Op zaterdag 25 September is Burendag gehouden.

Op het sportveldje is de singel bijgewerkt en gesnoeid.
Er is ook  een start gemaakt voor een doorgang /een padje door de singel heen naar het sportveldje zoals dat jaren geleden ook was. Je kunt dan vanaf Zwembad kant zo binnendoor naar de tafeltennis tafel.
In de middag was de opkomst van de kinderen wat teleurstellend. We hopen dat de Aktiviteiten Commissie volgende keer verrast wordt door een grote opkomst.
Het geheel werd aan het eind van de middag afgesloten met een goed bezochte Barbeque bij het Dorpshuis. Het weer was geweldig en iedereen zat buiten op het terras.
Meerdere dorpsgenoten hadden iets lekkers gemaakt en de vleeswaren vielen goed in de smaak bij iedereen.  Dank voor het werk en het organiseren van deze dag door Aktiviteiten Commissie en voor de gastvrijheid van onze dorphuisbeheerders.
 
2.Plaatsen Parcour
In oktober zal achter tussen de tafeltennis tafel en het doel op het sportveldje een parcour geplaatst worden met daarbij een mooi huisje voor de kinderen.
 

3. Oproep tot stemmen op Plaatselijk Belang.
Onze Ver.Plaatselijk Belang neemt weer deel aan de Rabo Bank Club Support.
Leden van Rabo Bank Het Drentse land mogen hun stem uitbrengen op een
vereniging of stichting.
Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te
meer geld zij kunnen ontvangen van de bank.
Wij, Ver.Plaatselijk Belang Zwinderen, hopen dat de leden die ook lid zijn van de
Rabo Bank, gaan stemmen op onze vereniging.
 
Onze aanvraag is een subsidie voor: Concert bij de Brug.

Deze vindt plaats in 2022.
U kunt uw stemmen uitbrengen van 4 t/m 25 oktober a.s.
Ieder lid mag maximaal 2 stemmen uitbrengen op eenzelfde vereniging.
Mensen die wel zaken doen met de bank maar geen lid zijn kunnen niet
stemmen.
Heeft u hulp nodig bij het stemmen op Concert bij de Brug?
Wij kunnen u daarmee helpen. 
 
 ( ter info :Plaatselijk Belang heeft in het jaar 2020 een bijdrage van€ 126,91 ontvangen van Rabobank Clubsupport )
......................................................................................................................................................................


 • Uitreiking van de Publieksprijs Boek Zwinderen
Het boek Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand heeft dit jaar de publieksprijs van de Drents Historische Vereniging gewonnen.
De makers van het boek, Mieke Venhorst, oud bewoonster van Gees, Willem Anninga uit Oosterhesselen en Kees van Dijk en Henny Kuipers uit Gees zijn de makers van het boek.
Door de coronamaatregelen was de uitreiking van de prijs, de zeefdruk PAARDENBLOEMEN van kunstenaar Siemen Dijkstra, in maart niet mogelijk.
Donderdag 1 oktober isdat alsnog gebeurd. Gezien de omstandigheden moest dat gebeuren in beperkte kring.
Bij het atelier van de kunstenaar uit Dwingeloo kregen de auteurs de prijs aangeboden door Anja Schuring, de voorzitter van de Drents Historische Vereniging.
Mooi wark!

 

De geschiedenis van Zwinderen op papier.


De ontwikkeling van het boek over de geschiedenis van Zwinderen is klaar. Hulde aan de auteurs !

Op 7 november 2019 is de presentatie in het Dorpshuis van 

"ZWINDEREN 800 jaar tussen veen en zand".

Het is de hele dag  een komen en gaan geweest van mensen die zich hadden ingeschreven en graag het boek wilden kopen.

Nu blijkt dat er meer mensen in het boek zijn geïnteresseerd. 

Wilt u er alsnog één bestellen, neem dan kontakt op met

Lammie Kuipers van de Historische Vereniging Klenckerheugte tel. 06-23695822. 

U kunt dan met haar afspreken waar en wanneer u er één kunt afhalen. Prijs € 35,-- per boek. 

Een koopje voor zo'n prachtig geïllustreerd en geschreven boek.  

Helaas, alles is uitverkocht.

 
Presentatie boek Zwinderen
 
Op zaterdag 7 december 2019 hing de Zwinderense vlag al vroeg in top, het zou een bijzondere dag worden. Na drie jaar van voorbereiding kon het boek ‘Zwinderen 800 jaar tussen veen en zand’ gepresenteerd worden door de besturen van het Plaatselijk Belang en de Historische Vereniging Klenckerheugte. De aanleiding voor het maken van het boek was de viering van het 800 jarig bestaan van Zwinderen in 2017. Kees van Dijk gaf op één van de feestavonden een lezing over de historie van Zwinderen, de gedachte was toen dat het samenstellen van een boek over Zwinderen een klein klusje zou zijn. Zwinderen heeft immers maar 4 monumenten? Dat het een lijvig boek van 350 pagina’s zou worden en dat er zoveel speurwerk voor verricht moest worden hadden de makers van tevoren niet kunnen bedenken. In een kar van de brandweer werden de boeken, die nog naar de verse drukinkt roken, naar het dorpshuis gebracht en vervolgens klaargezet voor de verkoop. 
 
Bertus Steegen vond  dat bij de geboorte van dit boek een krentenwegge hoorde, hij bestelde er twee. Ze mochten niet door de bakker gesneden worden want dan zou de smaak minder goed zijn. Voordat de gasten in het dorpshuis aankwamen werden de broden gesneden en de plakken met roomboter besmeerd, ze waren heerlijk!
 
Jans Kelder mocht als autochtone Zwinderse het officiële gedeelte presenteren en dat deed hij op een gemoedelijke, gezellige manier in het Drents. Onder de genodigden bevonden zich onder andere wethouder Jan Zwiers, mevrouw Timmermans-Kymmell, nazaat van de regentenfamilie Kymmell en de heer Vincent Jonkheid. Verder waren natuurlijk ook de makers van het boek aanwezig Henny Kuipers, Kees van Dijk, Mieke Venhorst,en Willem Anninga.
De eerste spreker van deze ochtend was Wim Koops, voorzitter van het plaatselijk belang, hij heette iedereen hartelijk welkom. Hierna was Mieke Venhorst aan de beurt, ze vertelde vol enthousiasme over het tot stand komen van het boek. Vervolgens overhandigde ze het eerst boek aan Jan Zwiers, wethouder van de gemeente Coevorden en oud-inwoner van Zwinderen. Kees van Dijk trakteerde ons met behulp van een power point presentatie op leuke verhalen over de geschiedenis van Zwinderen. Dat dit dorp, dat aanvankelijk bestond uit een handvol boerderijen, nog zo’n rijke geschiedenis heeft verraste menigeen. 
 
Na het officiële gedeelte konden de genodigden hun gereserveerde boek afhalen bij de boekentafel. ’s Middags was er gelegenheid voor andere geïnteresseerden om een boek op te halen.
Aan het eind van de middag was het merendeel van de boeken verkocht, er waren nog ongeveer 25 exemplaren over van de 300. Tussen de bedrijven door kon er met Kees van Dijk als gids en verteller een korte wandeling gemaakt worden over en nabij de Markeweg, waar een groot deel van de geschiedenis van Zwinderen zich heeft afgespeeld.We kunnen met z’n allen terugkijken op een zeer geslaagde boekpresentatie.           
Tiny vd Heide
 
 
Verslag uit het Dagblad van het Noorden (2019-12-12)
 
Hoe een kanaal Zwinderen op de kop zette: van eeuwenlang alleen enkele boerderijen naar florerend dorp Zwinderen
Foto: Klenckerheugte
Het leven in Zwinderen was eeuwenlang vrij overzichtelijk, met slechts een handvol boerderijen. Regenten en deftige boeren maakten er de dienst uit. De komst van de Verlengde Hoogeveensche Vaart veranderde alles. Zwinderen werd een florerend dorp, met winkels en liefst vier logementen. De geschiedenis is vastgelegd in een indrukwekkend boek.Zie ze eens glunderen van trots! Eerlijk gezegd hadden de makers van het boek over Zwinderen zó’n eindresultaat ook niet verwacht, toen ze drie jaar geleden begonnen met het vastleggen van de dorpsgeschiedenis. Het lijkt wel een koffietafelboek: 350 pagina’s vol geschiedenis, anekdotes, kaarten en foto’s. 
Zwinderen anno nu.
,,We wilden geen droge opsomming van de historie, maar juist ook levendige verhalen. We verzamelden steeds meer informatie die interessant was voor het boek. Zwinderen is dan ook zeker geen doorsnee dorp; het heeft juist een zeer rijke geschiedenis. Maar zelf waren we ook best verrast met dit prachtige resultaat’’, zegt Mieke Venhorst, die samen met Henny Kuipers het schrijfwerk voor haar rekening nam.Ineens ook veenarbeiders, middenstanders en ambachtsliedenZo’n lijvig boek voor zo’n klein dorp. Met net iets meer dan vierhonderd inwoners, Nieuw-Zwinderen en het buitengebied meegerekend. ,,En dan te bedenken dat Zwinderen eeuwenlang slechts vier of vijf boerderijen telde. De komst van de Verlengde Hoogeveensche Vaart halverwege de 19e eeuw zette het hele dorp op de kop. Eeuwenlang was Zwinderen een dorpje van ridders, regenten en deftige boeren. Ineens kwamen daar veenarbeiders bij. Ambachtslieden. Handelaars. Middenstanders. Het dorp telde op een gegeven moment liefst vier café-logementen. In een altijd zo gesloten gemeenschap kwam ineens de wereld binnen’’, weet Kees van Dijk, die voor het boek vooral met zijn neus in de archieven zat. Willem Anninga hield zich bezig met het maken van foto’s en kaarten. 
Het uitgraven van de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Foto: Klenckerheugte
Een van die herbergen was destijds geen officiële halteplaats voor de postkoets, tegen de wens van de herbergier in. ,,Maar de koets reed gewoon via de baanderdeuren het café-logement binnen. Zette daar wat passagiers af voor een maaltijd of overnachting en vervolgde via de baanderdeuren aan de andere kant van het logement weer zijn weg’’, zegt Van Dijk.De vier zouden namens de historische vereniging Klenckerheugte in eerste instantie de veertien rijksmonumenten van Gees beschrijven. Omdat Kees van Dijk toch al bezig was met het vastleggen van de geschiedenis van Zwinderen, vanwege de viering van het 800-jarige bestaan in 2017, werd besloten eerst maar eens het boek over dat dorp te maken. Met slechts vier rijksmonumenten lekker makkelijk en overzichtelijk immers, was althans de gedachte. ,,Maar het was een zware bevalling’’, zegt Kuipers. Met dus die wolk van een baby.
 Groeten uit Mooi Zwinderen. Foto: Klenckerheugte
De naam van het dorp duikt volgens de archieven voor het eerst op in 1217, als Suinre. Maar aangenomen wordt dat het gebied al 2500 jaar geleden bewoond was. Bij de aanleg van de A37 zijn in 2001 sporen van boerenerven uit die tijd aangetroffen.In oude aktes komen ook namen als Swinre, Swijnre, Zwynre en Swinderen voor. De vier samenstellers van het boek bestrijden de suggestie dat de naam afstamt van het woord zwin (een zijtak van een beek of natuurlijke geul). Zij gaan ervan uit dat Zwinderen is vernoemd naar de familie Van Swinderen, de eerste bewoners van de nederzetting.
Een schoolfoto uit 1913. Foto: Klenckerheugte 
Van Dijk: ,,Wij denken dat Zwinderen een vooruitgeschoven post in de verdedigingslinie van het Kasteel in Coevorden is geweest. Het was een zeer onrustige tijd, zo aan het begin van de dertiende eeuw. Het Kasteel van Coevorden was in handen van de bisschop van Utrecht. Die plaatste de Van Swinderens op een strategische plek aan het Loodiep, het huidige Zwinderen dus. De Klencke bij Oosterhesselen was ook zo’n voorpost. Ten noorden van Zwinderen verrees in dezelfde tijd een mottekasteel, een houten vesting voor alleen soldaten. Op de plek die nu de Klinkenberg heet, aan de Tilweg bij Gees. Toen midden in het moeras. Met deze drie posten kon de omgeving goed in de gaten worden gehouden.’’RegentenfamiliesVan Swinderen was een vooraanstaande familie, met macht die zich eeuwenlang uitstrekte tot ver buiten het dorp. Ze waren schulte (soort van dorpskoning, want burgemeester en rechterlijk functionaris tegelijk) of ette bij de Etstoel (het hoogste Drentse rechtscollege). Andere belangrijke regentenfamilies met hun sporen in Zwinderen waren Oldenhuis en Kymmell.
De villa, ofwel het herenhuis met boerderij van Jan Rigterink en Geessiena Mensingh. Foto: Willem Anninga
En wat te denken van de familie Rigterink, wellicht de rijkste mensen ooit van Zwinderen? Ze waren verveners en landmeters, waarbij Jan Rigterink in 1913 ook nog eens trouwde met Geessiena Mensingh, een familie die dankzij het veen en lucratieve investeringen ook al bijzonder rijk was geworden.Jan liet in 1912 een ‘heerenbehuizing met boerderij’ nabij de brug bouwen, tot op heden in het dorp ‘de villa’ genoemd. Het huwelijk was nog feestelijk, zeker voor alle schoolkinderen van het dorp. Die kregen namelijk allen twee kwartjes van het bruidspaar. Maar gelukkig met elkaar zijn de twee niet geweest. ,,Als Geessiena in 1947 komt te overlijden, blijkt haar man Jan niet in het testament voor te komen. Kinderen heeft het echtpaar nooit gekregen. Daarentegen was ze goed voor haar personeel, dat zelfs het bosje aan de Toldijk erft. Het lievelingsplekje van Jan, want hij had er een park van laten maken, met ijsbaan, volière en uitkijktoren. Later kwam daar het openluchtbad. Het moet een hard gelag zijn geweest voor Jan dat hij zelfs naast dit park greep’’, denkt Willem Anninga. 
Geessiena Anna Mensingh, te midden van haar verzorgsters. Foto: Klenckerheugte
Omdat Geessiena op het laatst misschien wel 150 kilo woog, was de begrafenis in 1947 nog een hele klus. De lijkkoets die het dorp dankzij een gulle gift van Geessiena nog maar net had, was te klein voor de extra brede doodskist van Geessiena. Een boerenwagen bood uitkomst. Met kist en al werd die gespannen achter de lijkkoets. Haar laatste rustplaats is de lievelingsplek van Jan, die er in 1950 zelf ook werd begraven. Bij het zwembad is nog steeds het graf met herdenkingsmonument.Was Geessiena in haar leven al heel royaal voor het dorp, Jan is dat tot op de dag van vandaag ook. Hij richtte het Jan Rigterink-fonds op, waarin hij zijn vermogen en al zijn bezittingen aan boerderijen en grond in onderbracht. Neven en nichten krijgen daaruit legaten. En voor de financiering van projecten uit Zwinderen en omgeving kan er een beroep op worden gedaan.
Het herdenkingsmonument bij het zwembad, waar Jan Rigterink en Geessiena Mensingh liggen begraven. Foto: Willem Anninga
Drie jaar lang hebben de vier intensief aan het boek gewerkt. Wat nu? ,,Even helemaal niets, maar op termijn gaan we toch maar aan de slag met dat boek over Gees’’, verwacht Kuipers. Een dorp met 3,5 keer zo veel rijksmonumenten, dus een boek dat 3,5 keer zo dik is als Zwinderen? Niets mag dan nog zeker zijn, dát in ieder geval niet. Denken de vier, althans. 
De makers van het boek over Zwinderen: Henny Kuipers, Kees van Dijk, Mieke Venhorst en Willem Anninga (vlnr).

Het boek Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand wordt zaterdag 7 december gepresenteerd in het dorpshuis. Ruim tweehonderd van de in totaal driehonderd exemplaren zijn al verkocht.