Nieuws

 
 
 
 
 Update 27-6-2024

Tip: Mini weekmarkt in Gees.
Elke dinsdagmorgen in de maanden juli en augustus is het weer Mini-Weekmarkt  in Gees.
De markt wordt gehouden van 10.00 tot 13.00 uur aan de Oude Steeg (tussen de huisnummers 26 en 32).
Op de markt zijn verse streekproducten te koop en je kunt er terecht voor een origineel cadeautje en toeristische informatie.
En vergeet het gezellige koffieterras niet, waar de koffie of thee met huisgemaakt gebak al klaar staat.
De markt is vanwege de gezellige en gemoedelijke sfeer voor zowel toerist als dorpsbewoner een aanrader!
 


Update 4 Juni 2024 
 
1. Schouw project Geeserstroom, te vinden op internet.
 
Link :https://www.geesweb.nl/wp-content/uploads/2023/04/Schouw-project-Geeserstroom-18-april-2023-met-belangen-orgnanisaties-Geeserstroom-def.pdf
 

Update 12 maart 2024 
 
Het paasvuur gaat ook in 2024 weer door!

Op 1e Paasdag (zondagavond 31 Maart) zal het Paasvuur weer aangestoken worden om 19.30 uur.

Vanaf zaterdag 16 Maart kunnen de takken weer gebracht worden op de vertrouwde plaats.
 
LET OP DAT HET SCHOON BRANDBAAR HOUT IS, GEEN GEIMPREGNEERD EN GEVERFD HOUT. 
Veel plezier ook dit jaar weer.


 Update 15 Februari 2024  van de ledenvergadering 5 oktober 2023
 
Verslag ledenvergadering Plaatselijk Belang Zwinderen, 5 oktober 2023 Dorpshuis Zwinderen.
Aanwezig: Voltallig bestuur en ongeveer 75 leden.
Opening Wim, huishoudelijke mededelingen.
Edward: verslag vorige vergadering. Deze, en alle toekomstige worden gepubliceerd op de website.

Edward: Statuten (2004) moeten wettelijke aanpassingen krijgen bij Notaris. Wijzigingen besproken en door alle aanwezigen goedgekeurd om deze door de notaris te laten aanpassen. Vastgesteld is dat aan de formaliteiten is voldaan; de oproep voor vergadering, inclusief agendapunt statutenwijziging,  is gepubliceerd in dorpskrant Eem Naopraten 15 september 2023 en meer dan 2/3 van ledenaantal aanwezig of vertegenwoordigd. De statuten wijzigingen zijn ook op de website gepubliceerd.
 
Andre: Er komen nieuwe bankjes in het dorp en buitengebied. Ook een bosmaaier voor onderhoud. Vrijwilligers voor onderhoud: Jan Karel, Jan Jacob, Hennie.
Wim: Raad van State. PB stopt procedure als wij de kosten (6000) terug krijgen. Robert gaat door. Karin Zwaan: Er is nog veel onduidelijk, provincie gaat onverminderd verder ook als RVS nog geen uitspraak heeft gedaan. Wim beaamt dit. Verslagen van gesprekken zijn ter inzage beschikbaar.Jan Karel: zet (alle) verslagen op de website.
 
Wim: toelichting Repair cafe. Is nu officieel van start. Aanmelden kan.Wim: toelichting op de nieuw aan te leggen wandel vlonder. Ongeveer 300 meter.
 
Coby: toelichting op campagne Nei Naoborschap. Ook hiervoor oproep voor vraag en aanbod.
 
Edward: toelichting redactie Eem Naopraoten. Het is veel werk, versterking redactie nodig. Sjoerd Jellema meld zich aan voor redactie. Zal eerstvolgende meedraaien.Edward: Wat is huidig draagvlak voor Eem Naopraoten? Print of digitaal? Veel copy buiten Zwinderen. Karin Zwaan: samenwerking met Gees en Oosterhesselen (OGZ verband) is geen slecht idee.Edward: Gees wil in beginsel alleen verder gaan. Oosterhesselen denkt nog na. Wordt vervolgd.
 
Henk: Oproep voor stukjes en artikelen. Mag van alles zijn. 
Jan Jacob: Gaat een column schrijven in Eem Noaproaten
 
Rondvraag:
Sjoerd verteld over het bewoners initiatief Markeweg voor een mini kerstmarkt. Kleinschalig.
Andre: PB ondersteund dit. 1x lid activiteitencommissie + dorpshuis bij organisatie.
 
Jan Karel: bewoners uit Oekraine. Natalja zoekt woonruimte. Per 1 nov komt echtpaar uit Turkije.
 
Pauze
Jan Deuten geeft toelichting over energie coöperatie. (Klavertje 4)
Eis van Overheid dat als bewoners Zwinderen mee willen profiteren van opbrengst en daardoelstelling (duurzaamheid, sociaal, energie armoede) voor willen, dan moet er coöperatie opgericht. Uitbetaling per lid. Lid worden kost niets. Leden beslissen over doelstelling opbrengst.
 
Vraagstelling:
Gaat Zwinderen alleen coöperatie oprichten of meedoen met Gees en Oosterhesselen?
Coöperatie loopt géén financieel risico en geen aansprakelijkheid voor A37 zonneroute. Alleen beleggers en investeerders lopen risico, maar krijgen ook meer winstuitkering.Sjoerd: er zijn dus twee soorten aandeelhouders met verschillend belang. Goede statuten nodig! 

Karin: Wat als er geen coöperatie is?
Jan: Dan ontwikkelaar 100% opbrengst maar wel met wettelijke plicht 50% winst te besteden in gebiedsfonds.
 
Karin Zwaan/Sjoerd: Waarom deze ingewikkelde structuur met allerlei lagen? Jan: Op deze manier democratisch (voor alle dorpen in postcode roos).
Jan Zwaan: project A37 zonneroute lijkt onrendabel. Kleine kans op winst. Jan: dat zal blijken in de toekomst.
 
Hans Hornstra geeft toelichting coöperatie Gees Oosterhesselen:
Als Zwinderen mee wil doen, dan enkele (2) bewoners in het bestuur van de coöperatie.Gezamenlijkheid biedt nog meer voordelen: collectief inkopen van laadpalen, zonnepanelen,windmolens. Gezamenlijk bepalen waar de winst aan besteed wordt. Gezamenlijke voorlichting en energiecoach. Democratische structuur waarborgen.
Sjoerd: Dus ook gesprekspartner in de Koepel.
Hans: Maandag 9 oktober gaat overleg voortgang coöperatie verder, met of zonder Zwinderen. Aansluiten kan dus nu nog. Later wordt lastig.

Wim: Sluiting van de vergadering.

 
 
 
 Update 28 Januari 2024
 
De gemeente Coevorden heeft aangegeven dat het Wijk- en Dorpsbudget voor 2024 aangevraagd kan worden.

Als er ideeën zijn moet dat voor 1 maart ingediend worden.
Er dient een volledig plan ingediend te worden, waarbij bijlagen meegezonden moeten worden naar de gemeente.
Dit moet verlopen via bestuur Plaatselijk Belang.
Iedereen die ideeën heeft om aan te vragen voor het Wijk- en Dorpsbudget dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan een van de bestuursleden.