Informatie Gemeente


 Update Maandag 03 Juli 2023 

Beste vrijwilligers, 
Woensdag  18 oktober organiseren we "Gemeente Coevorden in 1 dag schoon!
We gaan alle wijken en dorpen van de gemeente Coevorden voor het eerst zwerfafval-vrij maken. Een unieke uitdaging met een uniek resultaat: geen plastic, papier en peuken meer op straat. Een betere leefomgeving voor mens en dier, hoe gaaf is dat? Wij gaan de uitdaging graag aan. Hierbij kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Zie de link   https://www.youtube.com/watch?v=bXgoNo_Xer4            
Samen met meer dan duizend scholieren, leden van verenigingen, vrijwilligers en mensen uit het bedrijfsleven gaan we aan de slag. De actie start om 8.30 uur ’s ochtends met een live stream vanaf een schoolplein in De Gemeente Coevorden. 

Hoe kunnen jullie ons helpen?
Wij delen de gemeente Coevorden op in vakjes. De gemeente Coevorden wordt zo een grote lappendeken. Elke vrijwilligersorganisatie krijgt een stukje toebedeeld. Als we allemaal ons stukje gemeente Coevorden hebben schoongemaakt, dan is de opdracht voltooid: alle wijken en dorpen in de gemeente zwerfafval-vrij! Materialen en hulpWe gaan het jullie zo makkelijk mogelijk maken. Jullie kunnen materialen van ons lenen, zoals grijpers, handschoenen, hesjes en vuilniszakken. Deze materialen zullen op een centraal punt uitgedeeld worden gedurende werktijden. Jullie ontvangen de week voorafgaand nog een instructiefilm van Meester Sander, zodat jullie precies weten wat je moet doen.  BelonenJullie krijgen ook een beloning voor al jullie inspanningen. Dat doen we via de zwerfafval app "Rubbiz”. Voor iedere foto die jullie maken wordt er 11 eurocent overgemaakt naar een doel dat jullie zelf mogen kiezen. Dat kan ook jullie eigen vereniging zijn. Deze dan graag wel aanmelden als doel vooraf. 
 
Aanmelden:  Hebben jullie 18 oktober 90 minuten tijd tussen 9­.00 en 17.00 uur?
Meld jullie dan via deze link aan: https://www.in1dagschoon.com/aanmeldenvrijwilligerseninstellingen
 
Hartelijke groet,
Andre Strijker
Gebiedscoördinator | Gemeente Coevorden( (0524) 598143 
 

Update donderdag 01 Juni 2023

Rondom Zwinderen en Nw Zwinderen gaat de gemeente Coevorden  berm onderhoud doen.
Daardoor zal er eenrichtingsverkeer zijn voor alle verkeer bij Zwinderen en Nw-Zwinderen in de periode van:
 
van: 12-06-2023, 07:00
tot : 07-07-2023, 16:00

 Op de onderstaande grote link klikken dan ziet u de richting die u rijden kunt en om welke ronde het gaat.
 
Link: https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=530cce7d1d&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1767490404900612493&th=18876328a003298d&view=att&disp=inline&sadnir=1&saddbat=ANGjdJ_vyh_2ABgn82sNchTok44-o-Er92L2xSU3MnPouR6wz5o_TZXuq8hIrndj5op-fmuFP0kzemesC_X4PIp6c3M-yfn5QUrPNdqyGOriSZtrXUpEsd1BmOwCcUpwpO_Ndp0rfc3dIuwRvqFrqrf2ogfYWKN65Vz7VPaVnLQKbg7RsLETLr2ClHZqbwwdUXED0Mp2_zYslyx4H4Q3Dj6Z4XNPUQM7HRtgRiKp6gfQC7i7_Riokr3vuLddn-RYfX-qGFRRXm34Pl3d9b3yiueUFoH5t3GI9_ax4HmGTPSiJS6IWJpA6mRBe1uHuu6AIcZebM4RWH10vAf7-LmCz3K1KZWiqewvwW81hr2R7Nhzl5Kcwziy59nl6ti6O2tqyf6Xxj742ZdVHXEPsL3jFdg6ECC3WBGiiYZBoH3W1LBHdwe9fqRbG4uI9vvK9TsZwG7sG9Z1dGmzbdQ18TjXVPvKZr3gNEO3RhC9kSUBGuPYpzBDHKbVCVFYTMkRaAPMCs1BAq7nCb6pxp9aJgPAKN7Y3GMXkX16Ue04nRk8E5KZrfdY8pA5gz0YB7OId5LNEmWkoCzV1QGDN0oUyyRy3uNaTmvn6AQRIVjEDMx8m6d5a_3u2lkX_90Cs-iHYG7kjE8ZJf02JyMYCMULoHaCeWCnJEx2xxs-XBCNziBN7AiHjRMIuY7ellsTrppR6WAVrUIeRGv6GrrTUYa9P_JgxLRicwlOeR3ffqP6Ei5sqQSiI0JE3zc4E0pbIAl5qUYdTCCKmO0HAqpfqQLQ0yZjqgkrhZceWya2sPEepT1KxCfUaZdWOHtOZp-y4CpepKQkGZ_i39EQTkHGMBiG7HO9LSaUxIhAoSgrZyzW78ynQcNOH031kGPQ2WkU6AGte-aUv8tH0yUVjahh-EnzuqGWRBPCCUOL8vmoHjP-b45wxJqd2c3KSwbIAtXoU9QjVUTqkde69TceICVyOL74SMvTE3GDJ7ISzZaakg9xz0CQswqB0BHcXWC0VODSjFzeQEs6JG7m1u7xy6akueLvw219ZolEpkADpYoz1MdtmX9nQVOjNdVQ6iSjERKC6uI4spRcY-ZD0RGFH-DI06Nizqfk
 
Update maandag 02 Januari 2023
 
Onderstaande uitnodiging kregen we binnen voor de Nieuwjaars receptie van de Gemeente Coevorden.
 
Graag nodig ik u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van onze gemeente Coevorden.
Al onze inwoners zijn van harte welkom om met ons collega van burgemeester en wethouders en elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar.
En niet zomaar een jaar, want op 1 Januari bestaat de huidige gemeente Coevorden 25 jaar.
Daar staan we zeker bij stil.
 
Maandag 9 Januari zie ik u graag in het gemeente huis in Coevorden.
Vanaf 19.30 uur inloop, om 20.00 uur start het programma.
 
Graag tot dan,
Namens het Collega van B&W,
Renze Bergsma
Burgemeester.
 

Geplaatst dinsdag 17 augustus 2021

Op zaterdagmiddag 28 augustus zal de boerhoorn rond 13.00 uur in Zwinderen rondgaan om allen op te roepen om te komen voor de stoet die elk dorp rondgaat in verband met Coevorden Culturele gemeente van Drenthe. Het zal zijn bij het dorphuis of bij het digitale bord. Informatie hierover zal nog later komen.

Geplaatst zaterdag 07 augustus 2021

Korte toevoeging van de medeling, vraag op het digitale bord .

De gemeente Coevorden is vanaf eind augustus tot en met 2022 culturele gemeente van Drenthe,

Wij hebben dan de kans en gelegenheid om de gemeente Coevorden met al zijn dorpen op cultureel vlak op de kaart te zetten.

Wat houdt dit nu o.a. in.

De opening zal zijn op  28 augustus en heeft als thema Verbinding van alle dorpen en diverse cultuuruitingen.                                    Op  28 augustus zal vanuit het meest noordelijke plaatsje de Kiel  een stoet vertrekken die in elk dorp groter wordt en door de hele gemeente Coevorden volgens een vastgestelde route gaat.  De stoet zal uiteindelijk eindigen in Coevorden.

Het is de bedoeling dat in elk dorp de mensen die meedoen aanhaken.                                                                                              Ook gaat de stoet door Gees en Zwinderen.  

Er zal 28 augustus op de boerhoorn geblazen worden, die zal rondgaan in het dorp Zwinderen zodra de stoet in de buurt van Zwinderen is. Plaatselijk Belang roept ieder op om dan te komen kijken als de stoet door het dorp gaat om de eigen bewoners die meedoen aan te moedigen.                                                                                                                             

Er zal een lied gezongen worden en elk dorp levert hiervoor 2 zangers die voor het eigen dorp een tekst van het dorp zullen zingen van typische dingen uit je eigen dorp.                                                                                                                                                      Er zal ook een kunstwerk uit het dorp mee rondgaan met de stoet en dit zal gemaakt en bedacht worden door een of meerdere bewoners uit het dorp. 

In Coevorden zal als eind station van de stoet een kanonschot worden gelost door de burgemeester om het culturele jaar te openen.

Meer informatie over het culturele jaar van de gemeente Coevorden  is te vinden op :http://www.cultureelcoevorden.nl/

geplaatst 28 juli 2021 

Van de site van de Gemeente Coevorden over de plannen van een Zonnepark lang A37 

Van donderdag 8 juli tot en met donderdag 9 september 2021 ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) ‘Drentse Zonneroute A37’ voor iedereen ter inzage. In deze periode is het voor iedereen die dat wil mogelijk om een zienswijze in te dienen. Er is gekozen voor een provinciaal inpassingsplan, dat fungeert als bestemmingsplan voor de drie gemeenten waar de zonneroute doorheen loopt. Het inpassingsplan maakt de plaatsing van zonnepanelen op de rijksgronden langs de A37 ruimtelijk mogelijk. De periode van terinzagelegging is drie weken langer dan gebruikelijk in verband met de zomervakantie.

U kunt het ontwerp PIP inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl(verwijst naar een andere website).

Op deze website is het plan te vinden door;

 • te klikken op plannen zoeken

 • typ vervolgens in de zoekbalk plannaam of -nummer de zogeheten IMRO-code in (IMRO-code van het PIP is NL.IMRO.9922IPDRENTSEZONNEROUTEA37.O001) of zonneroute

 • klik vervolgens op Drentse zonneroute A37 en u ziet rechts in het scherm de informatie. Onder documenten zijn alle stukken te vinden

Daarnaast heeft u de mogelijkheid de stukken in te zien op afspraak op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur in het provinciehuis in Assen (Westerbrink 1 in Assen) bij de balie in het gemeentehuis in Hoogeveen (Raadhuisplein 1), Emmen (Raadhuisplein 1) of Coevorden (Kasteel 1).

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging heeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen richt u aan Provinciale Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AA in Assen. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Dat kan in het provinciehuis in Assen via telefoonnummer 0592-365555.

Van uw mondelinge zienswijze maken wij een verslag dat wordt opgenomen in de nota van beantwoording zienswijzen. Het definitieve provinciale inpassingsplan wordt in het najaar ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten

Inloopbijeenkomsten ontwerp PIP

In de laatste drie weken van de periode waarin het ontwerp provinciaal inpassingsplan ter inzage ligt, worden inloopbijeenkomsten gehouden in Hoogeveen, Nieuwlande, Emmen en Coevorden. Tijdens deze inloopbijeenkomsten kunnen belangstellenden de stukken inzien, vragen stellen en is er de mogelijkheid om een mondelingen zienswijze in te dienen. 

De bijeenkomsten vinden plaats op onderstaande data.

Iedere bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Meld u aan, zodat we u van tevoren een link kunnen sturen om bij de online bijeenkomst aanwezig te zijn.

 • Woensdag 18 augustus voor inwoners van gemeente Hoogeveen

 • Maandag 30 augustus voor inwoners van gemeente Emmen

  • Meld u uiterlijk 29 augustus aan via energie@emmen.nl

  • U ontvangt op 30 augustus een link om deel te nemen.

 • Woensdag 1 september voor inwoners van gemeente Coevorden

 
Toegevoegd 30-10-2020
Algemeen
 • Het telefoonnummer van de buitendienst van de Gemeente Coevorden is 0524-140524.
 • Het telefoonnummer van de storingsdienst is 0524-598500.
 • Het algemene politienummer is 0900 8844