Informatie zonneroute A37

 
Update 15 Februari 2024

Informatiebijeenkomsten Drentse Zonneroute A37 in Emmen, Coevorden en Hoogeveen.
 
Het project Drentse Zonneroute A37 onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37, op een traject van 42 kilmeter tussen Hoogeveen en de Duitse Grens. Op het traject kan naar verwachting 176 megawatt aan zonne-energie opgewekt worden, wat overeenkomt met stroom voor ruim 45.000 huishoudens. Het project is onderdeel van het pilotprogramma ‘Opwekking energie op rijksgrond (OER)’, waarin het Rijk onderzoek hoe rijksgrond kan worden ingezet voor energieopwekking.
 
Graag nodigen we u uit voor een van de informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zullen de plannen toegelicht worden door de projectgroep. U krijgt een update over de laatste stand van zaken en de stappen die de komende tijd gezet worden. Tevens wordt toegelicht hoe en waarom bewoners financieel kunnen participeren in het project. Uiteraard is er de mogelijkheid om uw vragen over het project te stellen aan het projectteam.
 
De informatieavonden vinden plaats op de volgende data:
· Gemeente Emmen: 27 februari, Van der Valk, Nieuw-Amsterdam.
· Gemeente Coevorden: 28 februari, Van der Valk, Nieuw-Amsterdam
· Gemeente Hoogeveen: 29 februari, De Tamboer, Hoogeveen
 
Inloop vanaf 19:00 uur, start programma om 19:30 uur