Kort nieuws van het bestuur.

Voor diverse mededelingen:Zie publicatiebord bij de brug. 
 

Update in 2020  
 
27 Juni : Pl. Bel. wil met het Wijk-en Dorpsbudget een duurzame beweegtuin voor de kinderen realiseren en een upgrading van de                   lichtkrant. ( het digitale bord bij de brug)
                 Heb je hier bezwaar tegen, neem dan contact op met het bestuur.

20 Mei  Nieuwe AED's geplaatst op: Burg. Legroweg 9 (fam. Aasman) en aan het DorpshuisMarkeweg 16