Glasvezel Zuidenveld

Stichting Glasvezel Zuidenveld (gem. Coevorden)


 Dagelijks bestuur v.l.n.r.: Gerhard Kippers(directeur), Rob van Bommel(penningmeester), Jaap Ruiter(voorzitter) en Bert Raterink(secretaris)