Dorpsnieuws Zwinderen
Voor het
 
Dorpshuisprogramma zie de

 website.

www.dorpshuiszwinderen.nlHet telefoonnummer van de buitendienst van de Gemeente Coevorden is
 
0524-140524.

Het telefoonnummer van de storingsdienst is 0524-598500.

Het algemene politienummer is 0900 8844
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------


Wandelingen


De 5 en 10 km. wandeling van de Peerdevaalsheugt.


1. Start bij het zwembad en loop richting de weg (Toldijk)


2. Ga linksaf en loop tot het kanaal


3. Ga rechtsaf


4. Loop voor het bushokje langs en ga rechtsaf de Brinkweg op


5. Loop door de tunnel en neem het 1e bospad links


6. Ga op driesprong links


7. Bij de verharde weg rechts


8. Op driesprong

rechts.


9. Steek de Nijlandsweg over en ga het onverharde pad in


10. Volg het pad door het bos


11. Bij de verharde weg ga je linksaf


12. Loop de verharde weg helemaal uit


13. Ga ook op het onverharde deel rechtdoor


14. Op de driesprong rechtsaf richting Nieuw Zwinderen(onverhard)


15. Bij het kanaal rechtsaf


16. Bij Jan en Karin Aasman rechtsaf


17. Doorlopen tot de driesprong


18. Ga hier rechtsaf (Nijlandsweg)


19. Bocht naar links en hier bij het bankje het bos in.


20. Het pad buigt naar links


21. Het eerste bos pad links inslaan en doorlopen tot aan de weg.


22. Hier rechtsaf en door de tunnel lopen


23. Eerste straat links (Stobbenakkerweg)


24. Dan eerste straat rechts (Esweg)


25. Op driesprong links (Brinkweg)


26. Eerste straat links( Markeweg )


27. Voor het Dorpshuis langs lopen en de Sternbosweg op.


28. Einde weg links(Toldijk)


29. Eerste onverharde weg rechts


30. Eerste pad links tot aan het bosbad.


Voor de 5 km. Neem je de punten 1 tot en met 8 en 22 tot en met 30.

Loodiep Wandeling ( 5 km ).


1. Start vanaf de kassa van het Bosbad. Rechtdoor de verharde weg oversteken en het
 
zandpad op.

2. Zandpad volgen, deze gaat over in een verharde weg, blijf deze weg volgen
 
(Stobbenakkerweg ).

3. Bij driesprong Links ( Brinkweg ).

4. Voor de brug Rechts.

5. Voorbij huisnummer 41 Rechts en langs de linkerkant van het water (Loodiep ) lopen.

6. Bij het eerste bospad Links.

7. Einde pad(heel snel) Rechts.

8. Dit pad blijven volgen.

9. Aan het eind Links ( verharde weg ).

10. Doorlopen tot aan het kanaal.

11. De Driftbrug over en direct Links.

12. Langs het kanaal blijven lopen to
 
t aan de brug in Zwinderen.

13. Over de brug en direct Rechts.

14. Langs het kanaal lopen.

15. Bij de Toldijk Links en dan terug naar het Bosbad.
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Oud papier halen

2017/2018
 

Route A                                                   Route B


       

7 jan.  2017     M. Gerrits       291266                                J. Aasman       291111

                     B. Meijering     0615239465                          J. Dolstra         291004 

4 febr. 2017     R. Koops        0653118675                           F.J. Koops      291699

                      D. Smit          290966                                  G. Veurink     0610768250

4 maart 2017  A. Wolting       291907                                  W. Koops       0653118674

                     J. Tiems         0610191284                            J. Meyer        291764 

1 april  2017   G. Bom           291115                                  R. Hoekstra    222675

                     H. Kort            291080                                  J. Quaak        2916

2 september  2017  H. ten Napel  291368                          H. Doornbosch    291516

                             A. Schonewille 851219                        J. Huurneman     290664

7 oktober  2017      H. Stevens     291660                          H. Hilbolling       291465

                             H. Bonhof      291876                          G. Bouwland       552268

                                                                                      G. Pieters           291437

4 november 2017   R. Aasman      582331                         H. Huizing          06 11535068

                            H. Stevens      291817                         J. Zwaan            291361

2 december 2017   H. Euving        290917                         H. Oosting         291377

                            G. Bouwhuis    06 25333953                 B. Wolting         707803

6 januari  2018      F.J. Koops        291699                         J. Aasman         291111

                            A. Snippe        291491                         B. Schuring       290886

3 februari  2018     M. Gerrits       291266                         R. Koops           06 53118675

                            J. Dolstra        291004                         J. Meijer           291764

3 maart  2018        W. Koops       06 53118674                 R. Zwaan          290635

                             H. Strijker     290668                         J. Jansen          581813

7 april  2018          A. Wolting      291907                         R. Hoekstra      222675

                            K. Metselaar   06 48794525                 H. van Veen     291085

5 mei  2018           A. Kregel        291818                        R. Euving          582600

2 juni  2018           G. Bom          291115                         B. Nibourg        291217

                            H. Alferink      06 12572346                 D. Kroezen       582259

7 juli  2018           Zelf brengen naar de container

4 augustus           Zelf brengen naar de container* De onderste neemt contact op met de bovenste.

* De bovenste zorgt voor vervoer.

* Als u geen aanhanger heeft,kunt u deze lenen bij R. Aasman tel. 582331.

* Als u verhinderd bent, dient u zelf voor vervanging te zorgen.

* Niet voor 9.00 uur beginnen. Je kunt halen tot 16.00 uur.

* Het laatste koppel trekt het afdekkleed over de container. Deze ligt ervoor.

* De container wordt pas 's maandags opgehaald.

* Wees voorzichtig, pas op met het verkeer.

* Alle helpers hebben op de achterkant van hun papier de route. Bekijk die goed, want er
 
wordt nog wel eens iemand vergeten.  Breedband of te wel een snelle internet verbinding.

   

 Het bestuur is langs alle huishoudens in ons buitengebied geweest

om te vragen of men interesse had voor snel internet. Tot onze grote
 
vreugde kregen we een 100%   "Ja".

We gaan nu verder met Dalerpeel, Nieuwe Krim en Steenwijksmoer om

 te kijken of het voor Rendo voldoende is om het glasvezelnet aan te
 
leggen. Ook Gees, Oosterhesselen, Geesbrug, Wachtum en Dalen

hebben zich hierbij aangesloten. We komen binnenkort weer rond, maar

nu in het dorp, ook binnen de bebouwde kom wordt nu gesubsidieerd.
 
Hiervoor zijn een aantal informatieavonden belegd. In het Dorpshuis in

Zwinderen is dit 5 oktober om 20.00 uur. Kunt u deze avond niet, dan is

er nog een mogelijkheid om 2 oktober naar Steenwijksmoer te gaan of

12 oktober naar Dalerpeel. Alle initiatieven in de gemeente Coevorden

gaan nu verder onder de naam Zuidenveld. 
----------------------------------------------------------------------------

Ons  Dorpshuis  heeft een nieuwe beheerder nodig.

Voor verdere  informatie  kijk  op  www.dorpshuiszwinderen.nl
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Van 8 januari tot half februari worden er werkzaamheden aan de Zwinderse Brug
 
verricht.  In februari zal de brug voor het autoverkeer een dag gestremd zijn.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------