Agenda
Veel activiteiten van de PB Zwinderen en Ons Dorpshuis worden georganiseerd door de activiteitencommissie. 
Deze commissie bestaat uit de volgende personen:Helga Mulder

Monique Kort

Jolanda Koops

Daniel Kroezen

Johanna Kelder

Angelique Schuring

Tiny v.d. Heide

Jan Karel Marlet


 Programma 2018.

27 januari        pubquiz.

17 februari      Playbackshow.

24 maart         Palmhaantje maken.
 
31 maart         Eieren zoeken.

  1 april            Paasvuur.

20 en 21 april   Film Zwinderen 800.

26 mei             Happen en Stappen.

15 juni            Volleybaltoernooi. 
 

14 juli              Sprietlopen.
 
 
22 september  Burendag met o.a. een BBQ.

 
13 oktober       Filmmiddag voor de jongste jeugd en misschien lasergame voor de
 
                             oudere jeugd.

 
24 november   Intocht van Sinterklaas.

 
28 december   Kinderbingo. 
                         

Sprietlopen staat ieder jaar op de agenda.
en trekt altijd veel deelnemers en publiek.